letter t

Creëren en realiseren, schrijven en adviseren, dat is mijn werk. Met name op het gebied van cultuur, architectuur en cultureel erfgoed. Veelal in een gelukkige samenhang met duurzaamheid en milieu. Daarvoor nieuwe ideeën te genereren, deze vorm te geven en te realiseren, (onverwachte) partnerships aan te gaan, de communicatie te verzorgen en bijvoorbeeld formats te ontwikkelen, en uit te voeren voor cross-mediale projecten.

De Nederlandse Erfgoed Manifestatie (NEM) wordt een laboratorium voor cultuurhistoric

De Nederlandse Erfgoed Manifestatie (NEM) wordt een laboratorium voor cultuurhistorici, monumentenzorgers, archeologen, ambachtslieden, conservatoren, vormgevers, architecten, wetenschappers, toeleveranciers en al die anderen die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur. En juist ook voor hen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, de financiële wereld, de media of de ICT. Zij die al door ons erfgoed geïnspireerd raken of geraakt willen worden, en deze sector met hun kennis en ervaring weten te inspireren.

De NEM is een initiatief van Bureau Fusion en Koduijn Ontwerpers. Beide met jarenlange ervaring binnen de erfgoedsector en de creatieve industrie. Zie www.erfgoedmanifestatie.nl

Het Klokhuis bouwt een KlokHUIS

Het Klokhuis bouwt een KlokHUIS — Eén van de projecten die als voorbeeld kan dienen voor mijn bijdrage aan het realiseren van een idee. De jonge kijkers van het televisieprogramma Klokhuis konden in het voorjaar van 2009 het ideale KlokHUIS ontwerpen, dat vervolgens in Almere gebouwd werd. Ik participeerde in de fondsenwerving en in de bouwbegeleiding en coördineerde de bouw, de website, de televisieserie (die in het voorjaar 2011 werd uitgezonden) en het verschijnen van de gelijknamige publicatie. Projectmanagement is mij op het lijf geschreven.

Logo Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

Zeer uiteenlopende, en inspirerende opdrachtgevers, laten zich door mij voorzien van een communicatieadvies (en dit vervolgens ook door mij uitvoeren). Variërend van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg tot OPPS.

cover Nederland in 75 bouwwerken

Nadat 10.000 exemplaren van De 75 beroemdste bouwwerken van Nederland zijn verkocht, vroeg uitgever Thoth er een remake van te maken, in de vorm van een pocketeditie. Met als nieuwe titel Nederland in 75 bouwwerken. Voor wie meer wil lezen, staan op deze site de gebruikte bronnen. In september verschijnt eveneens bij Thoth de gids 111 Plekken in de Gooi- en Vechtstreek die je gezien moet hebben. Nu leg ik samen met Frans van Gaal en Wies van Leeuwen de laatste hand aan een boek Architect van het rijke roomse leven - Leven en werk van architect Jan Stuyt (1868-1934), dat najaar 2015 gaat verschijnen.

Daarnaast schrijf ik artikelen in tijdschriften en verzorg ik teksten folders, brochures en websites.

Logo Stichting Onterfd Goed

Mijn opgedane ervaring en kennis bied ik ook onbezoldigd aan, als bestuurder van ideële stichtingen en organisaties. Zo leid ik als voorzitter de stichting Onterfd Goed. Onterfd Goed is als enige organisatie in Nederland gespecialiseerd in het ontzamelen van museale collecties. Daarnaast wil zij overheden en het brede publiek bewust maken van de waarde van ons cultureel erfgoed. Door onder andere het aangaan van publieke debatten wil de stichting deze kwesties breed onder de aandacht brengen. Hierbij komt ook de vraag naar voren, wie de museale collecties in de toekomst moet gaan beheren en financieren. De overheid, het publiek of de musea zelf? Met de verweesde museumcollectie van het Scryption kreeg de stichting in 2012 al volop media-aandacht. De gevolgen van de zware bezuinigingen op cultuur en in het bijzonder op cultureel erfgoed kwamen hierbij uitgebreid aan bod. Zie www.onterfdgoed.nl.

Nu onder andere bezig met:

Oprichting Nederlandse Erfgoed Manifestatie / Communicatie stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg / Organisatie van het Nationaal Monumentencongres 2015 / 111 Plekken in de Gooi- en Vechtstreek die je gezien moet hebben